Strona główna » Aktualności » Adw. Anna Talaga doradcą restrukturyzacyjnym

Adw. Anna Talaga doradcą restrukturyzacyjnym

Z radością możemy poinformować, że adwokat Anna Talaga z naszej kancelarii została niedawno doradcą restrukturyzacyjnym. Po zdaniu państwowego egzaminu i złożeniu ślubowania, może już wykonywać czynności doradcze i pełnić różne funkcje w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest uprawniona nie tylko do tego, aby doradzać konsumentom czy przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością, ale również może objąć funkcję syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy majątkiem w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.