Rozwiązywanie sporów

Mediacje

Mediacja jest próbą rozwiązania konfliktu w sposób ugodowy, satysfakcjonujący dla obu stron. Kompromis wypracowywany jest przez same strony, przy udziale mediatora, czyli osoby bezstronnej i neutralnej. Zadaniem mediatora jest stworzenie odpowiednich warunków do rozmowy, wysłuchanie obu stron i pomoc w osiągnięciu takiego porozumienia, które uwzględniać będzie interesy obu stron. Zaletami mediacji są jej szybkość, niskie koszty, dobrowolność i poufność, ale przede wszystkim wpływ samych stron na sposób rozwiązania sporu. Z mediacji można skorzystać na każdym etapie konfliktu, zarówno przed wszczęciem sprawy sądowej, jak i w czasie trwania postępowania.

W Kancelarii uprawnienia mediatora ma Anna Gólska. Jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Została również wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Anna Gólska prowadzi mediacje przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, ale także mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Osoby zainteresowane mediacją proszone są o kontakt bezpośrednio z mediatorem:

Anna Gólska
tel. 513 028 478
anna.golska@adwokatura.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.